(NOW() - INTERVAL 2 HOUR) ORDER BY datetime ASC LIMIT 1)"; } else{ $query_game = "(SELECT home, away, datetime FROM $comptable WHERE (home = '$clubshort' OR away = '$clubshort') AND datetime > (NOW() - INTERVAL 2 HOUR) ORDER BY datetime ASC LIMIT 1)"; } $nr = true; } $query_game .= " ORDER BY datetime ASC LIMIT 1"; $result_game = mysql_query($query_game); list($home, $away, $datetime) = mysql_fetch_row($result_game); $query_h = "SELECT name FROM clubs WHERE short = '$home'"; $result_h = mysql_query($query_h); list($homename) = mysql_fetch_array($result_h); $query_a = "SELECT name FROM clubs WHERE short = '$away'"; $result_a = mysql_query($query_a); list($awayname) = mysql_fetch_array($result_a); if($clubshort == $away){ $clubnamen = $awayname." - ".$homename; } else{ $clubnamen = $homename." - ".$awayname; } if($home){ $title = "Live $clubnamen stream | Live $cat2 kijken"; } else{ $title = "Live $cat2 streams"; } if($clubtable){ $description = ""; } else{ $description = ""; } // controleren of er nog wedstrijden op het programma staan $query_comp = "SELECT * FROM competities WHERE type != 'championship' ORDER BY id ASC"; $result_comp = mysql_query($query_comp); $nr = false; while(list($compid, $compurl, $compname, $comptable, $comptype) = mysql_fetch_array($result_comp)){ if($nr == true){ $query_games .= " UNION "; $query_games .= "SELECT * FROM $comptable WHERE (home = '$clubkey' OR away = '$clubkey') AND datetime > (NOW() - INTERVAL 2 HOUR)"; } else{ $query_games = "SELECT * FROM $comptable WHERE (home = '$clubkey' OR away = '$clubkey') AND datetime > (NOW() - INTERVAL 2 HOUR)"; } $nr = true; } $result_games = mysql_query($query_games); // - } else{ $cat2 = "Alle clubs"; $title = "Clubs"; // description $query_comp = "SELECT * FROM competities WHERE type != 'championship' ORDER BY id ASC"; $result_comp = mysql_query($query_comp); $description = ""; // - } echo $title, $description; if(!empty($_GET) && $cat2 != 'Ajax' && $cat2 != 'Feyenoord' && $cat2 != 'PSV'){ echo ""; } ?>
"; // competitielogo if($clubtable){ $query_c = "SELECT * FROM competities WHERE comptable = '$clubtable'"; $result_c = mysql_query($query_c); list($competitieid, $competitieurl, $competitiename, $competitietable, $competitietype) = mysql_fetch_array($result_c); echo "\"$competitiename\""; } // - // clubflag $clubfile = "/img/icons/clubs/$cluburl.png"; $clubpath = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . $clubfile; if(file_exists($clubpath)){ echo "\"$cat2\""; } // echo "

$cat2

"; // vorm $query_comp = "SELECT * FROM competities WHERE type != 'championship' ORDER BY id ASC"; $result_comp = mysql_query($query_comp); $query_vorm = "SELECT COUNT(*) AS PL, "; $query_vorm .= "SUM(CASE WHEN (home = '$clubkey' AND homescore > awayscore) OR (away = '$clubkey' AND awayscore > homescore) THEN 1 ELSE 0 END) AS W, "; $query_vorm .= "SUM(CASE WHEN homescore = awayscore THEN 1 ELSE 0 END) AS G, "; $query_vorm .= "SUM(CASE WHEN (home = '$clubkey' AND homescore < awayscore) OR (away = '$clubkey' AND awayscore < homescore) THEN 1 ELSE 0 END) AS V "; $query_vorm .= "FROM ("; $nr = false; while(list($compid, $compurl, $compname, $comptable, $comptype) = mysql_fetch_array($result_comp)){ if($nr == true){ $query_vorm .= " UNION "; } $nr = true; $query_vorm .= "SELECT * "; $query_vorm .= "FROM $comptable "; $query_vorm .= "WHERE (home = '$clubkey' OR away = '$clubkey') AND played = true "; } $query_vorm .= "ORDER BY datetime DESC "; $query_vorm .= "LIMIT 5"; $query_vorm .= ") AS tmp"; $result_vorm = mysql_query($query_vorm); list($PL, $W, $G, $V) = mysql_fetch_row($result_vorm); if($PL){ $perwedstrijd = 300 / $PL; $gewonnen = $W * $perwedstrijd; $gelijk = $G * $perwedstrijd; $verloren = $V * $perwedstrijd; if($PL > 1){ $tekst = "Laatste $PL wedstrijden"; } else{ $tekst = "Laatste wedstrijd"; } echo "

$tekst$W winst, $G gelijk, $V verlies

"; } //- echo "
"; if($competitiename == true){ echo "

Live $cat2 streams op internet

Je kunt $cat2 live streams op internet kijken via je PC, laptop, Mac, smartphone en tablet. Het is onder andere mogelijk om voetbal wedstrijden uit de $competitiename live op internet of TV te kijken. Aanbieders van live $cat2 op internet zijn FOX Sports Eredivisie, FOX Sports International, Unibet en Bwin. Voor meer informatie en een vergelijking van live $cat2 streams op internet kijk je op de pagina 'live $competitiename op internet'. Je kunt ook op een live $cat2 stream hieronder klikken.

Live $cat2 kijken op TV

Naast de live streams op internet kan je ook live $cat2 kijken op TV via digitale televisie. Aanbieders van live $cat2 voetbal op TV zijn FOX Sports Eredivisie, FOX Sports International en Sport1. Om deze voetbal zenders op TV te ontvangen heb je digitale televisie nodig van UPC, Ziggo, KPN of Tele2. Hoe je voetbal wedstrijden van $cat2 live op TV kunt kijken lees je op de pagina 'live $competitiename voetbal op TV'. Je kunt ook op een $cat2 live stream hieronder klikken.

"; } $query_c = "SELECT * FROM competities WHERE comptable = '$clubtable'"; $result_c = mysql_query($query_c); list($cid, $curl, $cname, $ctable, $ctype) = mysql_fetch_array($result_c); // navigatie echo " "; // - echo "
"; // controleren of er nog wedstrijden op het programma staan if(mysql_num_rows($result_games) != 0){ ?> "; } else{ echo "

Clubs

"; $query_comp = "SELECT * FROM competities WHERE type != 'championship' ORDER BY id ASC"; $result_comp = mysql_query($query_comp); while(list($compid, $compurl, $compname, $comptable, $comptype) = mysql_fetch_array($result_comp)){ $query_clubs = "SELECT DISTINCT home AS club FROM $comptable "; $query_clubs .= "UNION "; $query_clubs .= "SELECT DISTINCT away AS club FROM $comptable "; $query_clubs .= "ORDER BY club ASC"; $result_clubs = mysql_query($query_clubs); echo " "; while(list($clubshort) = mysql_fetch_row($result_clubs)){ $query_club = "SELECT * FROM clubs WHERE short = '$clubshort'"; $result_club = mysql_query($query_club); while(list($clubid, $clubshort, $clubname, $cluburl, $clubcode, $clubtable) = mysql_fetch_row($result_club)){ // clubflag $clubflag = "/img/icons/clubs/$cluburl" . "24.gif"; if(file_exists($_SERVER{'DOCUMENT_ROOT'} . $clubflag)){ $clubflag = "\"$clubname\""; } else{ $clubflag = "\"$clubname\""; } // echo ""; } } echo "
$compname
$clubflag$clubname
"; } } ?>